Määttä, J. (2012) “Från flygkamrater till rymdrevolutionärer. Om Sven Wernströms tidigaste science fiction”, Barnboken, 350. doi: 10.14811/clr.v35i0.132.