Jakobsson, H. (2013) “Att skilja äkta kärlek från falsk. Manliga och omanliga kroppar i Martha Sandwall-Bergströms Kulla-Gullaserie”, Barnboken, 360. doi: 10.14811/clr.v36i0.150.