Bodin, H. (2014) “”Gud, nu har jag bara dig” Teologiska, berättartekniska och retoriska aspekter av barnets närhet till Gud i Britt G. Hallqvists diktning”, Barnboken, 370. doi: 10.14811/clr.v37i0.182.