Rustad, H. K. (2014) “”Og så stansa jeg litt, og så tenkte jeg”. Fascinasjon og tenkning i møte med moderne maskiner i Alf Prøysens ”Mot nye tider””, Barnboken, 370. doi: 10.14811/clr.v37i0.184.