Nordenstam, A. (2014) “Eva Söderberg, Mia Österlund och Bodil Formark (red.) Flicktion Perspektiv på flickan i fiktionen”, Barnboken, 370. doi: 10.14811/clr.v37i0.192.