Paulin, L. (2012) “"Thet vnger lärer han gammal håller": strövtåg i den äldre barnlitteraturens historia”, Barnboken, 34(1). doi: 10.14811/clr.v34i1.22.