Hellström, M. (2015) “”Läs kamrat Jesus i Söndagsskolorna!” Mottagandet av Sven Wernströms Kamrat Jesus i Sverige”, Barnboken, 380. doi: 10.14811/clr.v38i0.225.