Van den Bossche, S. (2016) “Jens Andersen, Denna dagen, ett liv: En biografi över Astrid Lindgren/ Lena Törnqvist, Man tar vanliga ord: Att läsa om Astrid Lindgren”, Barnboken, 390. doi: 10.14811/clr.v39i0.229.