Ørjasæter, K. (2017) “Åse Marie Ommundsen, Per Thomas Andersen og Liv Bliksrud (red.), Modernitet, barndom, historie: Festskrift til Harald Bache-Wiig”, Barnboken, 400. doi: 10.14811/clr.v40i0.261.