Öhman, A. (2019) “Hilda Jakobsson, Jag var kvinna: Flickor, kärlek och sexualitet i Agnes von Krusenstjernas tidiga romaner”, Barnboken, 420. doi: 10.14811/clr.v42i0.387.