Kaasa, J. S. (2019) “Å gi sin daler med glede: Barn som forbrukere i Ungdommens Ven (1770)”, Barnboken, 420. doi: 10.14811/clr.v42i0.407.