Manderstedt, L. (2020) “Ingrid Lindell & Anders Öhman (red), För berättelsens skull: Modeller för litteraturundervisningen ”, Barnboken, 43. doi: 10.14811/clr.v43.543.