Mossberg, M. (2021) “Finns det kvinnliga astronauter? Om könsneutral och inkluderande översättning av faktaböcker för barn”, Barnboken, 44. doi: 10.14811/clr.v44.563.