Almqvist, L. (2021) “Sara Andersson, Läsande flickor: Läspolitik och det genomlysta subjektet”, Barnboken, 44. doi: 10.14811/clr.v44.565.