Heggestad, E. (2021) “Maria Andersson, Framtidens kvinnor: Mognad och medborgarskap i svenska flickböcker 1832–1921”, Barnboken, 44. doi: 10.14811/clr.v44.569.