Vogel, A. (2021) “Anne på svenska: Hur tidsanda och produktionsvillkor påverkat huvudpersonens karaktärsdrag i svenska översättningar och adaptioner av Anne of Green Gables”, Barnboken, 44. doi: 10.14811/clr.v44.577.