Lavender, P. (2021) “Erik Zillén, Fabelbruk i svensk tidigmodernitet: En genrehistorisk studie ”, Barnboken, 44. doi: 10.14811/clr.v44.611.