Sahlée, A. (2023) “Stöd, hinder och förväntningar på läsaren : Om textuella och visuella val i en bilderbok baserad på den animerade långfilmen Bilar ”, Barnboken, 46. doi: 10.14811/clr.v46.773.