Grettve, A. (2011) “Ut musica prosa. Musikaliseringens former och funktioner i några texter av E.T.A Hoffmann /Barbara Knochenhauer”, Barnboken, 28(2). doi: 10.14811/clr.v28i2.92.