Hedenborg, S. (2011) “Från <em>Den svarta hingsten till Klara, färdiga, gå</em><br&gt; Stallbackskultur i hästboken under andra hälften av 1900-talet”, Barnboken, 29(1). doi: 10.14811/clr.v29i1.96.