[1]
H. Bodin, “”Gud, nu har jag bara dig” Teologiska, berättartekniska och retoriska aspekter av barnets närhet till Gud i Britt G. Hallqvists diktning”, clr, vol. 37, Dec. 2014.