[1]
H. K. Rustad, “”Og så stansa jeg litt, og så tenkte jeg”. Fascinasjon og tenkning i møte med moderne maskiner i Alf Prøysens ”Mot nye tider””, clr, vol. 37, Dec. 2014.