[1]
M. Hellström, “”Läs kamrat Jesus i Söndagsskolorna!” Mottagandet av Sven Wernströms Kamrat Jesus i Sverige”, clr, vol. 38, Dec. 2015.