[1]
P. Vuorio, “”Din frihet är nära kopplad till min egen”: En feministisk psykoanalytisk läsning av emancipations- och modersmotiv i Maud Reuterswärds Elisabet-trilogi”, clr, vol. 39, Dec. 2016.