[1]
K. Ørjasæter, “Åse Marie Ommundsen, Per Thomas Andersen og Liv Bliksrud (red.), Modernitet, barndom, historie: Festskrift til Harald Bache-Wiig”, clr, vol. 40, Jun. 2017.