[1]
A. Nordenstam and C. Olin-Scheller, “Att göra gott: Svenska förlags- och författarröster om lättläst ungdomslitteratur”, clr, vol. 40, Jun. 2017.