[1]
J. S. Kaasa, “Å gi sin daler med glede: Barn som forbrukere i Ungdommens Ven (1770)”, clr, vol. 42, Nov. 2019.