[1]
M. Mossberg, “Finns det kvinnliga astronauter? Om könsneutral och inkluderande översättning av faktaböcker för barn”, clr, vol. 44, May 2021.