[1]
A. Vogel, “Anne på svenska: Hur tidsanda och produktionsvillkor påverkat huvudpersonens karaktärsdrag i svenska översättningar och adaptioner av Anne of Green Gables”, clr, vol. 44, Jun. 2021.