[1]
P. Lavender, “Erik Zillén, Fabelbruk i svensk tidigmodernitet: En genrehistorisk studie ”, clr, vol. 44, Nov. 2021.