[1]
B. Westin, “Forskarkonferens på SBI 2005<br></br&gt; Barnlitteraturen, (litteratur)vetenskapen och forskningen”, clr, vol. 28, no. 2, Nov. 2011.