[1]
M. Andersson and E. Druker, “Tendenser i samtida barn- och ungdomslitteraturforskning”, clr, vol. 28, no. 2, Nov. 2011.