[1]
A. Grettve, “Ut musica prosa. Musikaliseringens former och funktioner i några texter av E.T.A Hoffmann /Barbara Knochenhauer”, clr, vol. 28, no. 2, Nov. 2011.