Kiil, H., and E. Seip Tønnessen. “Dagens Rødhette I En Flerkulturell Kontekst – Mulighet for En Ny Identitet?”. Barnboken, Vol. 36, Sept. 2013, doi:10.14811/clr.v36i0.100.