Määttä, J. “Från Flygkamrater till rymdrevolutionärer. Om Sven Wernströms Tidigaste Science Fiction”. Barnboken, Vol. 35, Nov. 2012, doi:10.14811/clr.v35i0.132.