Bodin, H. “”Gud, Nu Har Jag Bara dig” Teologiska, berättartekniska Och Retoriska Aspekter Av Barnets närhet till Gud I Britt G. Hallqvists Diktning”. Barnboken, Vol. 37, Dec. 2014, doi:10.14811/clr.v37i0.182.