Rustad, H. K. “”Og Så Stansa Jeg Litt, Og Så Tenkte jeg”. Fascinasjon Og Tenkning I møte Med Moderne Maskiner I Alf Prøysens ”Mot Nye tider””. Barnboken, Vol. 37, Dec. 2014, doi:10.14811/clr.v37i0.184.