Hellström, M. “”Läs Kamrat Jesus I Söndagsskolorna!” Mottagandet Av Sven Wernströms Kamrat Jesus I Sverige”. Barnboken, Vol. 38, Dec. 2015, doi:10.14811/clr.v38i0.225.