Ørjasæter, K. “Åse Marie Ommundsen, Per Thomas Andersen Og Liv Bliksrud (red.), Modernitet, Barndom, Historie: Festskrift Til Harald Bache-Wiig”. Barnboken, Vol. 40, June 2017, doi:10.14811/clr.v40i0.261.