Nordenstam, A., and C. Olin-Scheller. “Att göra Gott: Svenska förlags- Och författarröster Om lättläst Ungdomslitteratur”. Barnboken, Vol. 40, June 2017, doi:10.14811/clr.v40i0.268.