Kaasa, J. S. “Å Gi Sin Daler Med Glede: Barn Som Forbrukere I Ungdommens Ven (1770)”. Barnboken, Vol. 42, Nov. 2019, doi:10.14811/clr.v42i0.407.