Mossberg, M. “Finns Det Kvinnliga Astronauter? Om könsneutral Och Inkluderande översättning Av faktaböcker för Barn”. Barnboken, Vol. 44, May 2021, doi:10.14811/clr.v44.563.