Vogel, A. “Anne På Svenska: Hur Tidsanda Och Produktionsvillkor påverkat Huvudpersonens karaktärsdrag I Svenska översättningar Och Adaptioner Av Anne of Green Gables”. Barnboken, Vol. 44, June 2021, doi:10.14811/clr.v44.577.