Sahlée, A. “Stöd, Hinder Och förväntningar På läsaren : Om Textuella Och Visuella Val I En Bilderbok Baserad På Den Animerade långfilmen Bilar ”. Barnboken, Vol. 46, Mar. 2023, doi:10.14811/clr.v46.773.