Westin, B. “Forskarkonferens På SBI 2005<br></Br&gt; Barnlitteraturen, (litteratur)vetenskapen Och Forskningen”. Barnboken, Vol. 28, no. 2, Nov. 2011, doi:10.14811/clr.v28i2.86.