Bodin, Helena. “”Gud, Nu Har Jag Bara dig” Teologiska, berättartekniska Och Retoriska Aspekter Av Barnets närhet till Gud I Britt G. Hallqvists Diktning”. Barnboken 370 (December 1, 2014). Accessed June 9, 2023. https://barnboken.net/index.php/clr/article/view/182.