Cavallin, Anna. “Toninas Ideal Och Pellas Praktik: Konsumtionskultur Och Uppfostran I Ingegerd Granlunds Tolv Brev till Tonina Och Signaturen Claques Pellaböcker”. Barnboken 420 (November 22, 2019). Accessed January 28, 2022. https://barnboken.net/index.php/clr/article/view/403.