Sahlée, Anna. “Stöd, Hinder Och förväntningar På läsaren : Om Textuella Och Visuella Val I En Bilderbok Baserad På Den Animerade långfilmen Bilar ”. Barnboken 46 (March 24, 2023). Accessed October 3, 2023. https://barnboken.net/index.php/clr/article/view/773.