Westin, Boel. “Forskarkonferens På SBI 2005<br></Br&gt; Barnlitteraturen, (litteratur)vetenskapen Och Forskningen”. Barnboken 28, no. 2 (November 17, 2011). Accessed December 4, 2021. https://barnboken.net/index.php/clr/article/view/86.