1.
Bodin H. ”Gud, nu har jag bara dig” Teologiska, berättartekniska och retoriska aspekter av barnets närhet till Gud i Britt G. Hallqvists diktning. clr [Internet]. 2014Dec.1 [cited 2023Jun.9];370. Available from: https://barnboken.net/index.php/clr/article/view/182